Home / Consiliul Local / Comisii de specialitate

 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ


 1. Matei Gheorghiță, consilier local P.S.D.
 2. Drăgușin Relu, consilier local P.S.D.
 3. Popescu Dumitra, consilier local P.S.D.
 4. Ileana Stan , consilier local P.S.D.
 5. Vlase Gigel, consilier local P.N.L.

II. Comisia pentru învăţământ,  sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement


 1. Marinescu Liviu, consilier local P.S.R.
 2. Stoian Aurelia, consilier local P.S.D.
 3. Iorga Maria-Cătălina, consilier local P.S.D.
 4. Nicolae Mugurel, consilier local P.S.D.
 5. Petrică Constantin, consilier local P.N.L.

III. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor


 1. Osiac Radu, consilier local P.S.D.
 2. Sanda Ion, consilier local P.S.D.
 3. Matei Gheorghiță, consilier local P.S.D.
 4. Stroie Gheorghe, consilier local P.N.L.
 5. opescu Dumitra, consilier local P.S.D.

Sursa: Hotărârea privind  constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa

.