Home / Alte documente si formulare

 
 
 • Bursa Sociala

  Acte necesare pentru intocmirea dosarului de bursa sociala CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie) Certificate de naştere pentru copii (copie) Adeverinţă de...

   
 • Angajare ca asistent personal

  Acte necesare pentru angajarea ca asistent personal Acte ale persoanei cu handicap grav: Pentru copii Certificat de nastere pentru copiii pana la 14 ani (copie...

   
 • Inregistrare nastere

  Acte necesare pentru înregistrarea naşterii Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi...

   
 • Asistare persoane varstnice

  Acte necesare pentru asistarea persoanelor vârstnice Adresă oficială din partea notarului public prin care se solicită asistarea persoanei vârstnice (în original) I. sau C.I. pentru...

   
 • Ajutor de înmormântare

  Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al...

   
 • Ajutor de urgenţă acordat conform HCL nr. 173/ 26.06.2014

  Acte necesare (în original şi copie) acte de identitate ale persoanei / membrilor de familie certificate de naştere pentru copii certificat de căsătorie / Hotărâre...

   
 • Schimbare nume si prenume

  Acte necesare pentru schimbarea numelui pe cale administrativă Cerere tip Cartea de identitate, în original şi copie Cerere tip pentru publicare în Monitorul oficial –...